Site Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi

Bir taraftan “MERKEZ MAH.ZİYA GÖKALP CAD. NO:17 GÜNGÖREN İSTANBUL” adresinde mukim MBA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( Elektronik Tebligat Adresi:25959-68361-93033, Mersis No:0613049608300011, GÜNGÖREN VERGİ DAİRESİ / 6130496083) (HERTON markası MBA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘ ne ait olup aşağıda kısaca “HERTON” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta www.herton.com internet sitesi ve/veya mobil uygulama (“Site ve/veya Mobil Uygulama”) üyesi (“Üye”) arasında, aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir. 

1. Sözleşmenin Başlangıcı, Amacı ve Kapsamı

HERTON işbu sözleşmede belirlenen esaslara uygun olarak, Site ve/veya Mobil Uygulama üzerinden, Üyelerine ürün tedariki ve hizmet sağlar. Üye, Site’de ve/veya Mobil Uygulamada kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmaya başlayabilir. 

Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır. 

Üye, Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Bununla birlikte; Üyelerin yanında Üye olmayan ancak sınırlı olarak Site veya Mobil Uygulamadan yararlanan ve/veya ziyaret eden ziyaretçiler için de, işbu sözleşme hükümleri bağlayıcı olacaktır. HERTON, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

Herton, site üzerinden alınan siparişlerdeki adetleri herhangi bir sebep göstermeden iptal etme ve sınırlandırma hakkına sahiptir. Bu sınırlama aynı müşteri hesabından, aynı kredi kartı kullanılarak, aynı fatura veya teslimat adreslerini içeren, toptancı, bayi tarafından veya yeniden satılmak amacı ile verildiği düşünülen siparişlere uygulanabilir.

Herton, sitede dilediği anda ve önceden bildirmeksizin değişiklik yapma, site yayınını durdurma ya da site özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir.

Ürün Bilgileri: Sitede ve/veya mobil uygulamada gösterilen fiyatlar Türk Lirasıdır. Site üzerinden verilen siparişlerde sipariş esnasında sipariş özet sayfasında verilen fiyatlar geçerlidir.

Site üzerinde ürün ile ilgili verilen bilgilerde yazım hataları veya bilgi eksiklikleri olabilir. Herton, bu hataları düzeltme hakkına ve bunun sonucunda ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla bazı siparişlerde iptal ya da değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Renkler: Herton, sitedeki ürünlerin renklerini gerçek renklerine en uygun şekilde göstermeyi hedefler. Ancak kullanıcının ekran ayarları, farklı ekran tipleri dolayısı ile oluşabilecek farklardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Diğer Sitelere ve/veya Mobil Uygulamalara Verilen Bağlantılar: Sitede Herton’ un kontrolünde olmayan sitelere ve/veya mobil uygulamalara bağlantılar yer alabilir. Herton, bu sitelerle ve/veya mobil uygulamalarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ya da bu bağlantıların verilmesi Herton’ un bu siteler ve/veya mobil uygulamalar üzerinde bir onayı ya da yorumu olduğu anlamına gelmez. Bağlantılar sadece kullanıcı kolaylığı ya da bilgi paylaşımı amacı ile verilmiştir.

2. Üye’ nin Hak ve Yükümlülükleri

•    Site ve/veya Mobil Uygulama, herkesin kullanımına açık bir site ve/veya mobil uygulamadır. Site ve/veya Mobil Uygulama üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

•    Üye, Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ve/veya Mobil Uygulamanın ilgili yerlerinde belirtilen tüm kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

•    Üye; üyelik ile ilgili kişisel bilgilerini hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde HERTON’ un bu sebeple uğradığı her türlü zararı önceden bildirimde bulunulmaksızın ve derhal karşılamakla yükümlü olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceği ile işbu Sözleşme ile sahip olduğu kullanım haklarının sadece kendisine ait olduğunu ve başkalarına devredilemediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, söz konusu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve doğacak her türlü zarardan Üye sorumlu tutulacaktır.

•    Üye, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile HERTON’ un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

•    Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle HERTON’ un uğrayacağı her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edecek olup; HERTON, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

•    Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Siteyi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin HERTON tarafından sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

•    Site ve/veya Mobil Uygulama içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve HERTON tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden HERTON sorumlu tutulamaz.

•    HERTON ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı Üye’nin aksine bir talebinin olmaması halinde HERTON silip silmemekte serbesttir. Üye’nin herhangi bir talebinin olmadığı durumlarda ve HERTON’ un üyeye ilişkin kayıtları silmesi halinde, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakları saklıdır.

•    Üye, Sitede ve/veya Mobil Uygulamada kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde HERTON’ un bu sebeple uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, bu bilgilerde değişiklik olması durumunda derhal ve ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüş ise bu süre içinde bu bilgileri güncelleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

•    Site’de ve/veya Mobil Uygulamada, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine ve/veya mobil uygulamalara yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir. HERTON tarafından bu linklere site ve/veya mobil uygulama içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

•    Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz. HERTON’ un izni ve onayı olmaksızın, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yayınlamak veya link vermek yasaktır.

•    Üye, HERTON’ un Site’de ve/veya Mobil Uygulamada yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, HERTON’ un uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

•    Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı HERTON’ a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

•    Üye, istediği herhangi bir zamanda, e-mail listesinden çıkmak istemesi durumunda e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak, e-mail üyeliğinden çıkabilir. Ayrıca üyelik sayfasında yer alan “üyeliklerim” bölümünden e-mail üyeliklerini iptal edebilir.

•    Üye, e-posta ve SMS ile bilgilendirilmek istediği takdirde, HERTON tarafından ilgili mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek yapılacak anket çalışmasına katılım sağlayabileceğini kabul ve beyan eder. 

3. HERTON’ un Hak Ve Yükümlülükleri

 Aşağıda belirtilen durumlarda, HERTON’ un kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, sunduğu hizmeti geçici veya sürekli olarak durdurma, neden belirtmeksizin Üye’nin kullanımını durdurma ve/veya erişimini engelleme, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

•    Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye ve/veya Mobil Uygulama’ya kaydedilmesi durumunda;

•    Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

•    Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

•    Üye’nin, HERTON kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak HERTON’ a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın kötüye kullanılmasının HERTON tarafından tespit edilmesi durumunda,

•    Üye’nin, Site’yi ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

HERTON tarafından siteye ve/veya mobil uygulamaya üye olması nedeniyle üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

Diğer Sitelere ve/veya Mobil Uygulamalara Verilen Bağlantılar: Sitede Herton’un kontrolünde olmayan sitelere ve/veya mobil uygulamalara bağlantılar yer alabilir. Herton, bu sitelerle ve/veya mobil uygulamalarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ya da bu bağlantıların verilmesi Herton’un bu siteler ve/veya mobil uygulamalar üzerinde bir onayı ya da yorumu olduğu anlamına gelmez. Bağlantılar sadece kullanıcı kolaylığı ya da bilgi paylaşımı amacı ile verilmiştir.

Fikri Haklar: Sitede ve/veya mobil uygulamada mevcut bulunan bilgiler, görseller ve içerikler Herton’un daha önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez ve ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Tüm Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama içeriği (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veritabanı, tasarım, yazılım ve sair diğer Web Site ve/veya Mobil Uygulama içeriğine ilişkin unsurlar) Herton’un fikri ve sınai mülkiyetindedir. Web Sitesinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır.

Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulamada içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir.

Üyelikten Çıkarma : Herton, işbu sayfa ile ilan edilen Kullanım Şartları’nın ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulamayı herhangi bir biçimde kullanımını engelleyebilir yahut üyelikten çıkarabilir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile, 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Herton’a karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Herton’un Kullanıcılar’a ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

Herton, kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü bilgiyi silip silmeme konusunda serbesttir. Kullanıcı silinen ya da muhafaza edilen kayıtlar ile ilgili herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Kullanıcı, sona ermeye ilişkin olarak herhangi bir zarar – ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını bu haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

4. Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası

HERTON, müşterilerinin gizlilik haklarına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekte, Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki yasal düzenlemelere uymakta ve aşağıda açıklanan “Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası (Politika)”nı uygulamaktadır. Politika’da, Sitemizde ve/veya Mobil uygulamamızda toplanan müşteri bilgilerinin neler olduğu, hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceği, iletişim konusundaki tercihlerin yanı sıra kişisel verilerin nasıl güvenceye alındığı, hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, üyelerin kişisel veriler ile ilgili hakları gibi konuları içermektedir.

5. Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

HERTON, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri kapsamında temel esaslarını belirlediği “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” adı altında ayrı bir doküman hazırlamıştır. Buna göre, Üyelerin kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak, gerekli idari ve teknik her türlü güvenlik önlemleri alınarak korunacaktır. Bu alanda Üyeler ve ziyaretçilerin uymakla yükümlü olduğu esaslara Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve aşağıda yer verilmektedir. 

Taraflar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu alanı düzenlenen ilgili mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlenen kuralları kabul ettiklerini ve aşağıda detayları belirtildiği üzere bunlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

•    Üyeler işbu Sözleşme’nin kurulmasıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası çerçevesinde, kişisel verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilerle paylaşılmasına açıkça rıza vermiş olduklarını kabul ve beyan eder. 

•    Üyeler, alışverişlerinde kişisel bilgilerinin korunması kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü talepte bulunabilir. Üyelerin, HERTON tarafından işlenen tüm bilgileri hakkında bilgi alma ve bilgilerin düzeltilmesini ya da silinmesini talep etme hakları bulunmaktadır. Üyeler pazarlama amacıyla kullanılan bilgilerinin kullanımına dair onayını/iznini istediği zaman geri alabilmektedir.

•    Üyelerin işbu sözleşmenin tarafı olması ve Site ve/veya Mobil Uygulamadan yararlanması halinde, bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun amaçlarla ve hukuki sebeplerle otomatik olan/olmayan yöntemler ile toplanmak ve işlenmektedir. Üyelerin kişisel verileri, işbu Sözleşmenin ve HERTON tarafından Üyelere sunulan hizmetin dışında kalan hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.

•    İlgili mevzuat çerçevesinde ve Üyelerin onay vermesi kaydıyla HERTON, ürün ve hizmetlerini tanıtmak; pazarlamak; kampanya, promosyon, hediye, indirim, bilgilendirme, kutlama ve temenni gibi içerikli iletileri göndermek ya da HERTON’ u tanıtmak veya bunları, anlaşmalı olduğu firmalar aracılığıyla yapmak amacıyla, Üyelerle elektronik iletişim araçlarıyla ticari iletişim kurabilir.

•    Üyelerin kişisel verileri, üyeliklerinin herhangi bir nedenle sona ermesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında herhangi bir nedenle işlenmesi mümkün olmadığı ya da yasal bir yükümlülük bulunmadığı takdirde, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üye’nin talebi veya HERTON tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

•    Üyelerin kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yurt dışına aktarılabilir ve yurt içinde ya da yurt dışında üçüncü kişilerle paylaşılabilir. 

6. Sözleşme’nin Süresi ve Yürürlük

 Taraflarca akdedilen işbu Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve her iki taraf bakımından da süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme hükümlerine aykırılık ve/veya fesih ya da herhangi bir nedenle üyeliğin sona ermesi dolayısıyla hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.Üye, HERTON’ un gerekli görmesi halinde, Site ve/veya Mobil Uygulama üyeliğinin iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.HERTON taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. HERTON’ un, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. HERTON, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yayınlayacak, Üye’ye bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası

Herton.com olarak, internet sitesi üyesi (“Üye”) müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın bilgilerinin gizliliğini esas ve öncelikli kabul etmekteyiz. Bilgi güvenliğinin sağlanması ile korunması kapsamında “Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası (“Politika”)” haline getirdiğimiz esaslarımızı bilgilerinize sunmak isteriz.

7.1. Politika’nın Kapsamı ve Genel Bilgilendirme

Herton, müşterilerinin gizlilik haklarına ve bilgilerinin korunmasına büyük önem vermekte, bu konuda tüm yasal düzenlemelere uyumlu hareket etmekte ve aşağıda detayları açıklanan esasları Politikamız kapsamında uygulamaktadır.

Politikamızda; 

Sitemizde toplanan müşteri bilgilerinin neler olduğu,

bu bilgilerin hangi amaçlar için toplandığı ve hangi şekillerde kullanıldığı, 

bilgilerin nasıl değiştirebileceği, 

müşterilerimizin iletişim konusundaki tercihleri ve bunları nasıl değiştirebilecekleri, bilgilerin nasıl güvenceye alındığı, 

müşterilerimizin bilgilerinin korunması ile ilgili hakları vb. konular yer almaktadır. 

7.1.1.    Toplanan Bilgiler

Hizmetlerimiz ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve Sitemize üye olmanız ve onay vermeniz veya üye olmadan hizmetlerimizden yararlanmanız durumunda, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, sipariş detayı, ziyaret detayı, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde, Site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki internet protokol adresi (IP) ve son oturum açma IP adresi,, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır. Bu açıklamalar çerçevesinde verileriniz (bilgileriniz) aşağıda belirtilen amaçlar için

Herton internet sitesi içinde size özel hesabınız oluşturulması için (örn. adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişlerinizi işlemek için (örn. isminiz, adresiniz, doğum tarihiniz)

Teslimat durumunu bildirmek amaçlı e-posta ve kısa mesaj bildirileri göndermek için (örn. E-posta adresiniz, telefon numaranız)

Haber bültenleri, anket çalışmaları, müşteriye uygun içerik ve kampanyalar ve kataloglar gibi pazarlama teklifleri göndermek için (örn e-posta adresiniz, telefon numaranız, isminiz ve posta adresiniz)

Satın aldığınız ürünlerin teslimatında olası sorunları iletmek için (örn. telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz)

Sorularınıza cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için (örn. e-posta adresiniz, telefon numarası)

Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına Trend analizleri ve istatistiksel analizler, araştırma ve anketler yapmak, müşteriye uygun indirimler ya da kampanyalar tanımlamak için (örn. E-posta adresi, alış-veriş alışkanlıkları, site içi gezinme alışkanlıkları)

Çevrimiçi alışveriş ve yasal yaşta olduğunuzu doğrulamak için (örn. doğum tarihiniz)

Anketlere müşterilerimizce katılım sağlandığı takdirde daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, koleksiyonlar ile ilgili sizlerden geribildirim almak, alışveriş deneyimi ile ilgili memnuniyetinizi ölçmek, satın aldığınız ürünler ile ilgili memnuniyetinizi ölçmek için (ör. Sipariş adımları memnuniyeti anketi, satın alınan pantolonlardan memnuniyet anketi, yeni sezon kadın koleksiyonunda yer alan ürünlerin seçimi anketi)

Bize ulaşın formu üzerinden tarafımıza bilgi iletildiğinde müşterinin istek ve şikayetlerine cevap verebilmek için, (örn. adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası)

Herhangi bir etkinlik söz konusu olduğunda kişiye özgü kampanyalar tasarlayabilmek, kişinin tercihlerine uygun içerik ve iletişim sağlayabilmek, yapılacak etkinlikleri haber vermek, doğru müşteriye doğru mesajın iletilmesini sağlayabilmek için, (örn. yaş, doğum tarihi, cinsiyet, kullanım sıklığı) 

İnternet erişimlerine ait log kayıtları 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde adli ve/veya idari merci/kurum/kuruluşlarla paylaşılmakta, gerekirse şirket içi denetim süreçlerinde hukuki yükümlülük çerçevesinde işlenmektedir. 

Sitenin ve/veya mobil uygulamanın güvenliğini güçlendirmek için, (örn. Sistemlere erişimde çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması veya şirket sistemlerinin ağ ve veri güvenliği için güvenlik duvarı, internet ağ geçidi, ağ ve alt ağ ayrımı gibi erişim güvenlik önlemleri alınması gibi. 

Elektronik ticaret hüküm ve şartlarını düzenleyen uluslararası ve yerel yasal düzenlemeler kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Önemle hatırlatmak isteriz ki; sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde şirketimiz sistemlerinde saklanmaz. Ancak şirketimiz sistemlerinden bağımsız olarak varsa Masterpass altyapısına kaydedilmiş kredi kartı bilgileriniz Masterpass altyapısında saklanabilmektedir. Harcama itirazlarınız olduğu takdirde vakit kaybetmeden bankanızla görüşmenizi öneririz. 

7.1.2.    Toplanan Bilgilerin Kullanımı

Sitede ve/veya Mobil Uygulama’da toplanan bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

Sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak

Ürünler, servisler, etkinlikler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek

Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak

Trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak

Sitenin ve/veya Mobil Uygulama’nın güvenliğini güçlendirmek

Müşteriye onunla ilgili içeriği gösterebilmek

7.1.3.    Toplanan Bilgilerin Paylaşımı

Sitede toplanan bilgiler, hizmetin doğru, kaliteli ve düzgün bir şekilde yerine getirilmesini, yasal mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini, internet sitesi ve mobil uygulamanın kolay uygulanabilir olmasını, müşteri memnuniyetinin sağlanmasını, sözleşme gereğinin yerine getirilmesini, hukuk işlerinin takibinin yapılmasını, müşterilerin beğenilerine, kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre, kişiye özel hale getirilmesini hedeflemektedir. Belirtilen amaç ile, yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (kargo, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmet firmaları ile), Herton’un ait olduğu grup firmaları, iştirakleri ve kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği noktalarda ilgili resmi mercileri ile paylaşılabilmektedir.

Ancak; bilgileriniz her halükârda Herton tarafından korunmakta ve bilgilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket edilmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında bilgileriniz, herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta veya faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamaktadır.

Üye ve ziyaretçi, işbu Politika’da belirtilen şartlara uymak koşulu ile, Siteyi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanabilir.

Üye veya ziyaretçi, Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmaya başladığı andan itibaren Politika’nın tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Herton, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Politika uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır. 

7.2.    Bilgi Güvenliği

Herton; ISO/IEC 27001, PCI DSS gibi uluslararası bilgi güvenliği standartları çerçevesinde müşterilerinin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin ve/veya Mobil Uygulamamızın güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler yurtiçinde ve yurtdışında yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

Personelin kişisel veriler ve veri koruma kanunları hakkındaki farkındalığını artırmak amacıyla mahremiyet ve bilgi güvenliği e-eğitimleri sağlanır. Personelin bilgi güvenliği ile ilgili sorumlukları yazılı olarak taahhüt altına alınır. Politika ve prosedürlere uygunsuzluklar tespit edilirse disiplin süreçleri işletilir. Veri sızıntılarını tespit etmek amaçlı altyapı sistemleri bulunmaktadır. Uygulama ve servis seviyesinde verilerin güvenliği şifreli protokol kullanımı, güvenlik duvarları ve erişim kontrol mekanizmaları ile sağlanır. Veriler sınıflandırılarak etiketlenir. Dış ve çevresel tehditlere karşı koruma sağlanacak şekilde fiziksel güvenlik önlemleri alınmıştır. Bilgi sistemlerinde yapılan değişiklikler kayıt altına alınır. Veri kayıplarına karşı veri yedekleme politikası çerçevesinde kişisel veriler yedeklenir. Bilgi sistemleri düzenli olarak güvenlik zafiyet taramalarına tabi tutularak, tespit edilen zafiyetler giderilir.

Herton; bilgi güvenliği hususunda çalışanlarının ve anlaşmalı olduğu tüm kurum ve kuruluşların gerekli hassasiyeti taşımaları ve yeterli farkındalığa sahip olmaları için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Herton, tüm çalışanlarının işe başlangıç ve sonraki aşamalarda bilgi güvenliği hakkında eğitim almasını ve bilgilerinin güncel tutulmasını sağlar.

Sitemiz üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. Sitemiz üzerinde ödeme bilgilerinizi aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres satırında en sağda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres satırında bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e dönüştüğünü göreceksiniz. Bunları görmeniz durumunda sitemizin güvenli sunucuları üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Bilgi güvenliğinin ihlali söz konusu olursa, uygunsuzluklar vakit kaybetmeksizin tespit edilir; ortadan kaldırılması ve tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemler alınır.

Herton, bilgi güvenliği ihlalleriyle karşılaştığı takdirde, bu ihlallerden sorumlu olan kişi ya da kişilere karşı tüm yasal hakları saklı tutar.

7.3.    Cookie (Çerez) Kullanımı

Sitemizde ve/veya Mobil Uygulamamızda ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, Sitemizde ve/veya Mobil uygulamamızda alışverişinizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amacı ile kullanılan endüstri standartlarıdır ve tüm alışveriş sitelerinde ve/veya mobil uygulamalarda kullanılırlar.

Bu dosyaları kullanmak istememeniz ya da kullanıldığında haberdar edilmek istemeniz halinde internet tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

İnternet sayfaları birden fazla konumda Cookies denilen çerezleri kullanmaktadır. Bunların işlevi, sunumumuzun kullanıcı için daha yakın, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Çerezler, bilgisayarınıza bırakılan ve tarayıcınızın belleğe aldığı küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Herton, Google ve Facebook gibi sosyal mecraların sunduğu analiz araçlarını da kullanmaktadır.

Tarayıcınızı veya uygulamanızı veya buna ait işletim sistemini (iOS, Android, Windows) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir.

7.4.    Üyelerimizin Hakları ve Bilgilerinin Korunması 

Herton tarafından kaydedilen tüm bilgileriniz hakkında bilgi alma hakkınız vardır. Bilgileriniz yanlış, eksik ya da alakasız ise, bilgilerin düzeltilmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Pazarlama bünyesinde kullanılan bilgilerinizin kullanımına dair verdiğiniz onayı/izninizi istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. (örn. Haber bültenlerinin gönderilmesi ya da e-posta adresinize kampanyaların gönderilmesi).

Üye, istediği herhangi bir zamanda, e-mail listesinden çıkmak istemesi durumunda e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak üye olduğu e-posta adresi ile bildirimde bulunarak kolayca e-mail üyeliğinden çıkabilir. Ayrıca üyelik sayfasında yer alan “Kişisel Bilgiler” bölümünden e-mail üyeliklerini kolayca iptal edebilir.

Üye, istediği herhangi bir zamanda, sms listesinden çıkmak istemesi durumunda …….. yazıp ......’e gönderebilir ve kolayca sms üyeliğinden çıkabilir veya Müşteri Hizmetlerini arayarak sms ve e-mail izinlerini kapattırabilir. Ayrıca üyelik sayfasında yer alan “Kişisel Bilgiler” bölümünden sms üyeliklerini kolayca iptal edebilir.

Site, herkesin kullanımına açık bir site ve/veya mobil uygulamadır. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

7.5.    Fikri Mülkiyet

Üyelerimizin, Site’yi kullanımında, Politika’da yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz.

Herton’un izni ve onayı olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yayınlamak veya link vermek yasaktır.

Herton, bu maddede belirtilen prensipler ve ilgili mevzuat kapsamındaki tüm yasal haklarını saklı tutar. 

7.6.    İletişim

İlgili mevzuat çerçevesinde ve onay vermeniz kaydıyla Herton’un ürün ve hizmetlerini tanıtmak; pazarlamak; kampanya, promosyon, hediye, indirim, bilgilendirme, kutlama ve temenni gibi içerikli iletileri göndermek ya da Herton’u tanıtmak veya bunları adımıza anlaşmalı olduğumuz firmalar aracılığıyla yapmak amacıyla, Üyelerimizle elektronik iletişim araçlarıyla ticari iletişim kurmaktayız. Üyeler; herhangi bir zamanda e-bülten veya SMS üyeliğinden ayrılmayı seçtiği durumda, HERTON tarafından düzenli aralıklarla gönderilen e-bültenlerde ve SMS’lerde yer alan “Duyurulardan haberdar olmak istemiyorsanız, lütfen tıklayınız” bağlantısına tıklayarak, e-bülten üyeliğinden ayrılabilir veya "info@herton.com” adresine üye olduğu e-posta adresi ile bildirimde bulunmak kaydıyla üyelikten çıkma talebinde bulunabilir.

HERTON’ un iletişim bilgileri aşağıdaki gibi olup; Üyelerin yasal tebligat adresi üye olduğu sırada beyan ettiği adresi olarak dikkate alınır. Üye, beyan ettiği adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak HERTON’ a3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, HERTON nezdinde mevcut adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve beyan eder. Haberleşme amaçlı olarak Üye’nin, üye olduğu sırada beyan ettiği e-mail adresi üzerinden iletişim kurulması bu hususu bertaraf etmez. Ayrıca işbu Sözleşme nedeniyle HERTON tarafından Üye’nin sistemde kayıtlı e-posta adresine yapacağı her türlü bildirim taraflarca geçerli kabul edilip, e-mail üzerinden yapılan bildirimin Üye’ye tebliğ edildiği taraflarca kabul edilmektedir.

ÜYE KABUL VE ONAY BEYANI

İşbu sözleşmenin tarafı olmayı kabul eder ve ayrıca yukarıda yazan hususları okuduğumu, anladığımı ve yükümlülüklerime uygun şekilde hareket edeceğimi beyan ve taahhüt ederim. Aksi takdirde HERTON’ un tüm talepleri derhal yerine getireceğimi ve uğrayacağı tüm zararı ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. 

ONAY

MBA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: MERKEZ MAH.ZİYA GÖKALP CAD. NO:17 GÜNGÖREN İSTANBUL

Elektronik Tebligat Adresi:25959-68361-93033

Mersis No:0613049608300011

GÜNGÖREN VERGİ DAİRESİ / 6130496083 

Telefon:  

(Herton Müşteri Hizmetleri, Pazartesi-Cuma arası 09.00 – 18.00, Cumartesi 09.00 - 15.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.)

Alışveriş sepetinizde ürün yok.
Alışveriş sepetiniz boş Sepetinize bir ürün eklemek için "Sepete ekle" düğmesini kullanın.
Ürün Toplamı